Giới thiệu chung

Sau hơn nửa năm thành lập và hoạt động thử nghiệm, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp, Trường Đại học Đà Lạt đã khai trương vào đầu tháng 2/2018. Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp có 2 nhóm hoạt động chính là ươm tạo khởi nghiệp và đào tạo ngắn hạn. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã có những dự án hợp tác như: Chương trình đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP), PUM – chương trình chuyên gia cao cấp của Hà Lan “chuyển giao tri thức” hỗ trợ tư vấn phát triển chương trình Vườn ươm khởi nghiệp của Trung tâm…

Khung phân loại

Giáo Dục

Fax

0263.3823380

Giới thiệu chi tiết

Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp có 2 nhóm hoạt động chính là ươm tạo khởi nghiệp và đào tạo ngắn hạn. Hiện nay, Trung tâm đang tập trung vào các hoạt động:

1. Đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao nhận thức tư duy đổi mới sáng tạo cho sinh viên, cổ vũ sinh viên đam mê nghiên cứu, học tập và sáng tạo để đóng góp cho xã hội;

2. Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển nhân viên, cung cấp các công cụ về đổi mới sáng tạo, giúp doanh nghiệp tạo ra các chiến lược bền vững trên thị trường;

3. Ươm mầm và kết nối các ý tưởng kinh doanh tiềm năng đến với các nhà đầu tư, các chuyên gia tư vấn khởi nghiệp, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Thông qua các hoạt động nói trên, Trung tâm góp phần ngày càng nhân rộng mạng lưới các mầm ươm, trường đại học, doanh nghiệp, cố vấn, các nhà đầu tư…

Người tạo

System Account

Ngày tạo

06/08/2018