Xin mời các bạn hãy tìm hiểu về sự kiện về Trí tuệ nhân tạo lớn nhất của Việt Nam. Bạn hãy lựa chọn đáp án đúng cho 7 câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về sự kiện.

Số câu trả lời đúng: