Sàn giao dịch công nghệ được xem là tổ chức quan trọng, có vai trò cốt lõi trong phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN), đồng thời là nền tảng cho các hoạt động tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao, thương mại hóa công nghệ…

Sàn giao dịch công nghệ hoạt động hiệu quả

Thực tế cho thấy, Sàn giao dịch công nghệ góp phần tăng tỷ trọng giao dịch công nghệ của quốc gia, tạo môi trường hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực KH&CN quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức tham gia thị trường công nghệ. Đồng thời, giúp cơ quan quản lý nắm bắt được các số liệu về giao dịch công nghệ; kiểm soát, chọn lọc được công nghệ tốt, loại bỏ các công nghệ lạc hậu.

Trong giai đoạn 2015 – 2018, số lượng hợp đồng tư vấn, chuyển giao công nghệ đạt trung bình 3.000 hợp đồng/năm, tăng trưởng 12%/năm; giá trị hợp đồng tư vấn, chuyển giao công nghệ trung bình 54,5 tỷ đồng/năm, có mức tăng trưởng 10%/năm. Trong thành quả phát triển thị trường KH&CN có sự đóng góp không nhỏ của các sàn giao dịch công nghệ đang được hình thành và phát triển ở nhiều địa phương. Đến nay, cả nước có 13 sàn giao dịch công nghệ đang hoạt động và một số sàn giao dịch đang trong giai đoạn xây dựng, vận hành thử nghiệm. Một số sàn giao dịch công nghệ bước đầu hoạt động khá hiệu quả trên cơ sở kết hợp cả sàn thực và sàn ảo như Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng, Sàn giao dịch công nghệ Bắc Giang, chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam, chợ công nghệ và thiết bị TP. Hồ Chí Minh…

Tuy nhiên, do thời gian thành lập và hoạt động chưa lâu, các sàn vẫn đang trong giai đoạn tìm cách làm, hướng đi hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Tại hội thảo bàn về các giải pháp phát triển và kết nối Sàn giao dịch công nghệ diễn ra mới đây, ông Vũ Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia – khẳng định, Sàn giao dịch công nghệ là một trong những địa chỉ và phương thức hoạt động hiệu quả hỗ trợ hình thành các mối quan hệ đối tác công nghệ; tạo sự liên kết hữu cơ giữa nghiên cứu, ứng dụng kết quả KH&CN, thương mại hóa sản phẩm KH&CN; tạo môi trường thuận lợi cho quá trình chuyển giao, đổi mới công nghê; nâng cao sức sản xuất và cạnh tranh của doanh nghiệp. Để tạo cú huých cho thị trường công nghệ, cần xây dựng các sàn giao dịch công nghệ cấp quốc gia tại 3 thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với vai trò là tổ chức dịch vụ KH&CN. Bên cạnh đó, đẩy mạnh liên kết sàn giao dịch công nghệ quốc gia với các sàn giao dịch trong nước và quốc tế; giữa các sàn giao dịch cũng cần có sự trao đổi thông tin với nhau…

Theo ông Huỳnh Kim Tước – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TP. Hồ Chí Minh, để nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch, cần hỗ trợ thương mại hóa công nghệ, định hướng nghiên cứu theo nhu cầu và xu hướng thị trường, đặc biệt là sự kết hợp giữa hoạt động online và offline. Đồng thời, việc kết nối với mạng lưới công nghệ và chuyên gia quốc tế, sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân theo mô hình hợp tác công tư (PPP) sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động của các sàn giao dịch công nghệ…

Theo: congthuong.vn