Giới thiệu chung

Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 1,600,000 USD đến 100,000,000 USD.

Giới thiệu chi tiết

Sequoia Capital hỗ trợ biến những ý tưởng khó hình dung nhất thành những doanh nghiệp mạnh. Giống như câu slogan “Entrepreneurs behind the entrepreneurs”, đội ngũ nhân viên của Sequoia đã làm việc với rất nhiều những nhà sáng lập huyền thoại như Steve Jobs (Apple); Larry Ellison (Oracle); Len Bosack và Sandy Lerner (Cisco); David Filo và Jerry Yang (Yahoo); Max Levchin, Elon Musk và Peter Thiel (PayPal); Sergey Brin và Larry Page (Google); Steve Chen và Chad Hurley (YouTube); Reid Hoffman và Jeff Weiner (LinkedIn). Các lĩnh vực hoạt động chính của quỹ bao gồm mạng xã hội và truyền thông, chợ điện tử và nền tảng web, logistics và vận tải. Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 1,600,000 USD đến 100,000,000 USD. Những thị trường đầu tư trọng điểm gồm có Singapore, Malaysia và Indonesia.

Ngày bắt đầu

31/07/2018

Người tạo

System Account

Ngày tạo

26/10/2017