Giới thiệu chung

TNF Ventures đã hợp tác, thành lập và ươm tạo rất nhiều doanh nghiệp, ngoài ra có kinh nghiệm thoái vốn, mua lại và sát nhập một số lượng không ít các công ty, một trong số đó đang là đối tác cho các quỹ đầu tư lớn trị giá hàng tỉ USD. Công ty muốn chia sẻ kinh nghiệm cũng như khả năng của mình cho các doanh nhân mong muốn tạo nên ảnh hưởng đến thế giới để mở rộng quan hệ hợp tác. Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu gồm có giải pháp cho doanh nghiệp, dịch vụ chuyên gia và công nghệ ứng dụng trong tài chính. Số vốn đầu tư vào khoảng từ 432,000 USD đến 800,000 USD. Hiện tại công ty mới chỉ đang tập trung đầu tư vào thị trường Singapore.

Giới thiệu chi tiết

TNF Ventures đã hợp tác, thành lập và ươm tạo rất nhiều doanh nghiệp, ngoài ra có kinh nghiệm thoái vốn, mua lại và sát nhập một số lượng không ít các công ty, một trong số đó đang là đối tác cho các quỹ đầu tư lớn trị giá hàng tỉ USD. Công ty muốn chia sẻ kinh nghiệm cũng như khả năng của mình cho các doanh nhân mong muốn tạo nên ảnh hưởng đến thế giới để mở rộng quan hệ hợp tác. Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu gồm có giải pháp cho doanh nghiệp, dịch vụ chuyên gia và công nghệ ứng dụng trong tài chính. Số vốn đầu tư vào khoảng từ 432,000 USD đến 800,000 USD. Hiện tại công ty mới chỉ đang tập trung đầu tư vào thị trường Singapore.

Chúng tôi hiểu các hoạt động của một sự khởi đầu lên, hồi hộp của sự tăng trưởng và sự nguy hiểm của đường băng. Ở đó, các nhà đầu tư that.Our Xong bao gồm quản lý các đối tác trong Series A, quỹ B, C, người đã đầu tư vào các công ty như Baidu, GrabTaxi, Ctrip vv Chúng tôi là vào cảnh giới không đổi. Bạn sẽ là kỳ lân tiếp theo? Chúng tôi được thành lập trong lĩnh vực CNTT, truyền thông xã hội, phần cứng, fintech và không gian y tế và có mạng lưới rộng panning từ các nước ASEAN với Trung Quốc và Ấn Độ. Chúng tôi có thể kết nối bạn.

Ngày bắt đầu

15/08/2018

Người tạo

System Account

Ngày tạo

26/10/2017