Giới thiệu chung

Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng 1,000,000 USD đến 15,000,000 USD.

Giới thiệu chi tiết

Thương hiệu Sinar Mas hoạt động trong 6 lĩnh vực chính: bột giấy và giấy; kinh doanh nông nghiệp và thực phẩm; dịch vụ tài chính; phát triển bất động sản; viễn thông; năng lượng và cơ sở hạ tầng. Những lĩnh vực này được phát triển chậm rãi nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững. Điều đó chỉ có thể được thực hiện khi liên tục đảm bảo và nâng cao trình độ, sức khỏe, khả năng sáng tạo, và tinh thần làm việc nhóm giữa các nhân viên, giám đốc và nhà cung ứng. Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng 1,000,000 USD đến 15,000,000 USD. Các thị trường chính gồm có Thái Lan và Indonesia.
Chúng tôi tự hào về sự trung thực và công bằng trong tất cả các hoạt động của chúng tôi. Một nền văn hóa của công ty được nuôi dưỡng trong đó khuyến khích nhân dân phát triển, nâng cao sự chuyên nghiệp và năng lực cá nhân trong tổ chức.
Bản chất của tính toàn vẹn là ở hành động, chứ không phải bằng lời. Nó là quan trọng để giành được niềm tin của những người khác trong kinh doanh và đã làm tròn lời hứa. Một quá trình có sự tham gia và đối thoại giúp phát triển một môi trường làm việc hai bên đánh giá cao và thân thiện với đó là tiếp tục được hỗ trợ bởi sự phát triển của con người thông qua đào tạo. nỗ lực hết mình từ tất cả các nhân viên xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực và duy trì kỷ luật về mặt thời gian sẽ giúp đỡ trong sự tăng trưởng của các nhân viên và các công ty.
Sáu trụ cột kinh doanh hoạt động dưới tên thương hiệu Sinar Mas: Bột giấy & Giấy, Agri-kinh doanh & Thực phẩm, dịch vụ tài chính, Phát triển địa ốc, Viễn thông và Năng lượng & Cơ sở hạ tầng. Chúng tôi phát triển các doanh nghiệp này một cách dần dần để đảm bảo thành công bền vững. thành công như vậy chỉ có thể có khi liên tục đảm bảo và nâng cao kỹ năng, tính toàn vẹn, sức khỏe, tính sáng tạo và tinh thần đội ngũ quản lý, nhân viên và các nhà cung cấp của chúng tôi.
Chúng tôi nhận ra rằng làm việc trong sự hiệp nhất với các xã hội cho sự phát triển của họ hỗ trợ sự thành công của các doanh nghiệp của Sinar Mas. Làm việc theo nhóm góp phần đáng kể vào kết quả tốt hơn và các giải pháp đó là vì lợi ích tốt nhất của người lao động và công ty. thông tin liên lạc thường xuyên và cơ hội cho tăng trưởng cũng đi kèm với trách nhiệm và ý thức sở hữu cho tất cả nhân viên, là một phần của một gia đình lớn – Sinar Mas.

Ngày bắt đầu

31/07/2018

Người tạo

System Account

Ngày tạo
26/10/2017