Giới thiệu chung

New Asia Investments là một nhà đầu tư công nghệ có uy tín ở Châu Á, có trụ sở tại Singapore, và hoạt động trong lĩnh vực công nghệ y sinh, công nghệ sạch (cụ thể là tài nguyên nước và năng lượng) và sáng chế công nghiệp.

Nguồn

Chọn nguồn

Giới thiệu chi tiết

New Asia Investments là một nhà đầu tư công nghệ có uy tín ở Châu Á, có trụ sở tại Singapore, và hoạt động trong lĩnh vực công nghệ y sinh, công nghệ sạch (cụ thể là tài nguyên nước và năng lượng) và sáng chế công nghiệp.

Trong bối cảnh những nền kinh tế mới nổi ở Châu Á đang phát triển không ngừng trong những thập kỉ gần đây, nghiên cứu chế tạo và phát triển công nghệ cao đóng một vai trò vô cùng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Đó cũng là hướng đầu tư chủ đạo mà New Asia Investments hướng đến. Những đối tượng mà quỹ hướng đến không chỉ gói gọn trọng các cơ hội đầu tư mạo hiểm mà còn là các dự án cơ sở hạ tầng có liên quan đến công nghệ.
Trong khi tập trung vào các lĩnh vực này, công ty còn đầu tư vào hai mảng bộ phận: quỹ đầu tư mạo hiểm và cơ sở hạ tầng công nghệ. Trong bộ phận đầu tư mạo hiểm, New Asia Investments đầu tư vào các công ty có tính sáng tạo đối với cổ phiếu. Trong cơ sở hạ tầng công nghệ, tập trung vào các dự án hứa hẹn để cung cấp dòng tiền mạnh và ổn định.

Tiềm năng lợi nhuận vượt trội của rủi ro cao hơn và đầu tư vốn liên doanh theo chu kỳ hơn kết hợp rất tốt với các dòng tiền ổn định hơn và ít mang tính chu kỳ từ bộ phận cơ sở hạ tầng công nghệ. Điều này cho phép New Asia Investments trở thành một trong những trường hợp đầu tư rất độc đáo.

Có trụ sở chính tại Singapore, New Asia Investments nằm ở vị trí lý tưởng để hưởng lợi từ sự phát triển này. Singapore là một quốc gia hàng đầu trong nghiên cứu và phát triển và đổi mới ở châu Á. Quốc gia này đã dành một lượng tiền lớn để thiết lập cơ sở nghiên cứu đẳng cấp thế giới và thu hút các chuyên gia tốt nhất của thế giới để hướng dẫn họ. Điều này cho phép New Asia Investments cơ hội để chọn những sản phẩm mới tốt nhất để đầu tư. Đồng thời, công ty nằm khá gần với các thị trường mới nổi như Indonesia, Việt Nam, Philippines hay Trung Quốc.

New Asia Investments có sự linh hoạt để đầu tư trực tiếp thông qua bảng cân đối của nó hoặc thông qua các quỹ phụ riêng biệt và tập trung.

Ngày bắt đầu

15/08/2018

Người tạo

System Account

Ngày tạo

26/10/2017