Giới thiệu chung

Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 2,500,000 USD đến 5,000,000 USD.

Giới thiệu chi tiết

Monk’s Hill Ventures là đối tác của các doanh nhân có nhiều năm kinh nghiệm, hiện đang điều hành và tư vấn cho các doanh nghiệp toàn cầu có trụ sở tại thung lũng Silicon và Châu Á. Qũy đầu tư này tập trung vào các doanh nghiệp công nghệ với mục tiêu tận dụng lợi thế của thị trường sản phẩm công nghệ đang lên ở Châu Á. Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu gồm game và nền tảng web, chợ điện tử. Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 2,500,000 USD đến 5,000,000 USD. Những thị trường trọng điểm của quỹ này là Singapore, Thái Lan và Philippines.

Ngày bắt đầu

31/07/2018

Người tạo

System Account

Ngày tạo

26/10/2017