Giới thiệu chung

InVent có quỹ đầu tư hàng năm rơi vào khoảng 7 triệu USD.

Giới thiệu chi tiết

Thành lập vào năm 2012, InVent là dự án quỹ đầu tư mạo hiểm của tập đoán InTouch Holdings PLC, một tập đoàn quản lí tài sản ở Thái Lan hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, truyền thông, công nghệ thông tin và nội dung số. InVent tập trung đầu tư vào các công ty công nghệ có trụ sở tại Thái Lan cũng như các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, hiện đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng, bất kể lĩnh vực hoạt động – từ chợ điện tử, nền tảng hỗ trợ, dịch vụ tài chính cho đến giáo dục, nội dung số và dịch vụ Internet.
Với các mối quan hệ đối tác toàn diện xuyên suốt khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, InVent cam kết hỗ trợ tuyệt đối cho các doanh nghiệp, thông qua việc cung cấp kiến thức quản lí, cơ sở hạ tầng, và mạng lưới hợp tác nhằm giúp doanh nghiệp có thể thâm nhập vào thị trường cũng như mở rộng quá trình thương mại hóa sản phẩm. Là doanh nghiệp tiên phong kể từ những ngày đầu hình thành của hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ ở Thái Lan, InVent có quỹ đầu tư hàng năm rơi vào khoảng 7 triệu USD.

Ngày bắt đầu

31/07/2018

Người tạo

System Account

Ngày tạo

26/10/2017