Giới thiệu chung

Từ năm 1991, quỹ đã đầu tư tổng cộng 11.6 tỉ USD vào hơn 1,440 công ty trên khắp thế giới, trải đều trên khắp 57 quốc gia.

Giới thiệu chi tiết

Intel Capital là một bộ phận liên doanh của Intel. Quỹ này đầu tư vào các công ty từ giai đoạn tăng trưởng trở lên.. Deepak Natarajan – Giám đốc tại chi nhánh Singapore, phụ trách quản lý các khoản đầu tư trong khu vực Đông Nam Á, Australia và New Zealand. Từ năm 1991, quỹ đã đầu tư tổng cộng 11.6 tỉ USD vào hơn 1,440 công ty trên khắp thế giới, trải đều trên khắp 57 quốc gia. Trong suốt khoảng thời gian ấy, 212 công ty đã lên sàn chứng khoán trên khắp thế giới, và hơn 383 công ty đã được mua lại hoặc sát nhập. Mục tiêu đầu tư chính của Intel là xây dựng hệ sinh thái công nghệ. Các lĩnh vực đầu tư chính bao gồm điện toán, công nghệ dữ liệu đám mây, truyền thông kĩ thuật số, internet, phòng thí nghiệm và xưởng chế tạo, an ninh bảo mật, thiết bị thông minh, thiết bị đeo tay.
Tháng 6 năm 2014: Đầu tư vào dự án quản lý tập thể dục New Zealand và huấn luyện viên ảo Performance Lab.
Tháng 6 năm 2014: Dẫn đầu thương vụ đầu tư giai đoạn serie A vào nền tảng CRM trên ứng dụng di động của Ấn Độ, Helpshift.
Tháng 10 năm 2013: Đầu tư vào công ty tư vấn dịch vụ Cloud CloudFx có trụ sở tại Singapore.

Người tạo

System Account

Ngày tạo

26/10/2017