Giới thiệu chung

Công ty này quản lý khoản tiền trị giá hơn 200 triệu đô-la.

Giới thiệu chi tiết

Infocomm Investments là một công ty thuộc quyền sở hữu của liên doanh vốn của cơ quan chính phủ Singapore – IDA. Công ty này quản lý khoản tiền trị giá hơn 200 triệu đô-la. Infocomm Investments đầu tư vào các startup ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới, và là một nhà đầu tư của JFDI Accelerator. Thông qua mạng lưới danh mục đầu tư, các chương trình hợp tác với khối tư nhân cũng như khối công lập, Infocomm đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động và bền vững ở Singapore.
Tháng 3 năm 2014: Quản lý thương vụ đầu tư vào JFDI Accelerator có giá trị 2.1 triệu đô-la.
Tháng 5 năm 2013: Tham gia vòng đầu tư trị giá 40 triệu đô-la vào Reebonz.
Tháng 4 năm 2013: Tham gia vòng đầu tư ở giai đoạn serie B trị giá 12 triệu đô-la của dịch vụ dịch tiếng Nhật Gengo.

Ngày bắt đầu

31/07/2018

Người tạo

System Account

Ngày tạo

26/10/2017