Giới thiệu chung

Incubate Fund là quỹ ươm mầm và đầu tư mạo hiểm tập trung vào lĩnh vực đầu tư cho các doanh nghiệp ở giai đoạn khởi đầu. Tổng cộng quỹ đã đầu tư khoảng 17 tỉ yen vào hơn 156 startup lớn nhỏ khác nhau. Số vốn đầu tư của quỹ dao động từ 500,000 USD đến 1,300,000 USD. Các lĩnh vực đầu tư chính bao gồm game và dịch vụ tìm kiếm. Thị trường đầu tư chủ đạo của quỹ gồm có Singapore và Malaysia.

Giới thiệu chi tiết

Incubate Fund là quỹ ươm mầm và đầu tư mạo hiểm tập trung vào lĩnh vực đầu tư cho các doanh nghiệp ở giai đoạn khởi đầu. Tổng cộng quỹ đã đầu tư khoảng 17 tỉ yen vào hơn 156 startup lớn nhỏ khác nhau. Số vốn đầu tư của quỹ dao động từ 500,000 USD đến 1,300,000 USD. Các lĩnh vực đầu tư chính bao gồm game và dịch vụ tìm kiếm. Thị trường đầu tư chủ đạo của quỹ gồm có Singapore và Malaysia.

Đầu tiên và trước hết, chúng ta tồn tại để giúp các doanh nhân xây dựng các công ty mang tính cách mạng. Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm các người có tầm nhìn, những người nhiều chuyện và những người xây dựng ngày mai của chúng tôi và cung cấp cho họ với các nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu của họ.

Là một trong những công ty đầu tư mạo hiểm giai đoạn hạt giống tích cực và giàu kinh nghiệm nhất ở Nhật Bản, chúng tôi đã đầu tư hoặc đồng sáng lập 156 phần khởi động và đã có kinh nghiệm mọi giai đoạn của việc xây dựng một công ty. Từ khởi động để IPO, chúng tôi đã giúp các doanh nghiệp chuyển tầm nhìn của mình thành hiện thực, đứng với nguồn lực tài chính không chỉ, mà còn huấn luyện, nghiên cứu, tuyển dụng, và phát triển kinh doanh.

Chúng tôi muốn hợp tác với các doanh nhân ngay khi các công ty của họ vẫn còn trong giai đoạn phôi thai. Trong hầu hết các trường hợp chúng tôi là những nhà đầu tư bên ngoài đầu tiên và cung cấp hỗ trợ liên tục như một thành viên trong nhóm chứ không phải chỉ là một nhà đầu tư. Trong suốt những kinh nghiệm rộng lớn của chúng tôi, chúng tôi hiểu được những thách thức đến với cuộc hành trình kinh doanh, và đang chuẩn bị để gắn bó với doanh nghiệp thông qua các thời điểm khó khăn. Chúng tôi đặt người sáng lập của chúng tôi đầu tiên, bởi vì các nhà doanh nghiệp, không phải nhà đầu tư, xây dựng công ty lớn.

Ngày bắt đầu

15/08/2018

Khung phân loại

Khoa học xã hội

Người tạo

System Account

Ngày tạo

26/10/2017