Giới thiệu chung

Quy mô vốn đầu tư rơi vào khoảng từ 500,000 USD đến 2,000,000 USD. Hiện tại các thị trường đầu tư chính của IMJ bao gồm Malaysia, Indonesia và Philippines.

Giới thiệu chi tiết

IMJ Investment Partners, có trụ sở chính đặt tại Singapore, là một quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên hợp tác với các startup ở khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản. Các lĩnh vực chủ đạo của quỹ bao gồm thương mại điện tử, đời sống và dịch vụ Internet dành cho người dùng. Ở đây các doanh nghiệp đối tác được ươm tạo theo quy tắc hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp, tính công bằng và tầm nhìn hướng ra thế giới. Bên cạnh đó, các startup còn được tiếp cận với các nguồn lực bổ sung hiện có của tập đoàn IMJ. Qũy mô vốn đầu tư rơi vào khoảng từ 500,000 USD đến 2,000,000 USD. Hiện tại các thị trường đầu tư chính của IMJ bao gồm Malaysia, Indonesia và Philippines.

Ngày bắt đầu

31/07/2018

Người tạo

System Account

Ngày tạo

26/10/2017