Giới thiệu chung

Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 1,000,000 USD đến 22,000,000 USD.

Nguồn

Chọn nguồn

Giới thiệu chi tiết

Ideosource là vườn ươm doanh nghiệp hoạt động tại Indonesia, đồng thời cũng là một quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực nội dung web, truyền thông, thương mại điện tử và phát triển cơ sở hạ tầng. Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 1,000,000 USD đến 22,000,000 USD. Ideosource trở thành môi trường ươm tạo cho doanh nghiệp bằng cách hướng dẫn trực tiếp thông qua các hoạt động ươm tạo, đưa ra các lời khuyên bổ ích và kèm theo đó là cơ hội tiếp cận với mạng lưới đối tác rộng khắp của quỹ. Công ty cũng giúp đỡ các doanh nghiệp khác đang hoạt động trong các lĩnh vực như hợp tác chiến lược, bản quyền sở hữu trí tuệ và marketing. Các thị trường đầu tư chủ đạo là Indonesia và Malaysia.

Ngày bắt đầu

15/08/2018

Người tạo

System Account

Ngày tạo

26/10/2017