Giới thiệu chung

Quỹ đầu tư có “máu” khởi nghiệp này thường đầu tư vào các công ty hướng đến người tiêu dung, truyền thông, bán lẻ, và công nghệ. Họ đầu tư trong khoảng từ 1 triệu đô-la đến 10 triệu đô-la cho mỗi công ty.

Nguồn

Chọn nguồn

Giới thiệu chi tiết

Quỹ đầu tư có “máu” khởi nghiệp này thường đầu tư vào các công ty hướng đến người tiêu dung, truyền thông, bán lẻ, và công nghệ. Họ đầu tư trong khoảng từ 1 triệu đô-la đến 10 triệu đô-la cho mỗi công ty. Tất cả mọi thứ chúng tôi làm là tập trung vào việc tạo điều kiện cho các doanh nhân đam mê biến tầm nhìn của họ vào các công ty lớn. Họ làm điều đó bằng cách phổ biến thông lệ tốt nhất, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng các mối quan hệ, thêm giá trị chiến lược, và làm việc chặt chẽ với các nhà đầu tư quan tâm để tài trợ cho việc mở rộng của các công ty có tiềm năng lớn có trụ sở tại Đông Nam Á. Qũy sử dụng một quá trình chấm điểm để đánh giá chất lượng các dự án đầu tư và xác định lộ trình nâng cao giá trị để chuẩn bị điều kiện xuất cảnh tối ưu hóa cho công ty đầu tư thuộc danh mục đầu tư của họ. Hera cam kết đầu tư vào các công ty hoặc đã sẵn sàng cho việc đầu tư ngay bây giờ hoặc có khả năng đạt đến mức này trong thời gian 6 tháng tới, “Sẵn sàng mở rộng”.
Tháng 4 năm 2014: Đầu tư 2,6 triệu đô-la vào Reworld Media, một công ty truyền thông ở Pháp.
Tháng 11 năm 2013: Rót vốn 2 triệu đô-la vào Wildfire, công ty social media có trụ sở tại Trung Quốc và Singapore.
Tháng 12 năm 2012: Đầu tư vào Công ty The Stakeholder, một quỹ kinh doanh thông minh.

Ngày bắt đầu

15/08/2018

Người tạo

System Account

Ngày tạo

26/10/2017