Giới thiệu chung

CyberAgent Ventures có nhu cầu tìm kiếm các cơ hội sáng chế trên thế giới để đầu tư. Qũy tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Internet, chiếm một thị phần cao và được quản lí bởi những doanh nhân tài năng. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty bao gồm thương mại điện tử, dịch vụ Internet cho người dùng và Tài chính. Nguồn vốn dành cho đầu tư của công ty rơi vào khoảng từ 500,000 USD đến 10,700,000 USD. Các thị trường đầu tư chính của CAV bao gồm Thái Lan, Việt Nam và Indonesia.

Nguồn

Chọn nguồn

Giới thiệu chi tiết

CyberAgent Ventures có nhu cầu tìm kiếm các cơ hội sáng chế trên thế giới để đầu tư. Qũy tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Internet, chiếm một thị phần cao và được quản lí bởi những doanh nhân tài năng. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty bao gồm thương mại điện tử, dịch vụ Internet cho người dùng và Tài chính. Nguồn vốn dành cho đầu tư của công ty rơi vào khoảng từ 500,000 USD đến 10,700,000 USD. Các thị trường đầu tư chính của CAV bao gồm Thái Lan, Việt Nam và Indonesia.

Bây giờ chúng ta sử dụng dịch vụ Internet trong mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng tôi. Từ các dịch vụ dựa trên PC vào cuối những năm 90, có điện thoại đã xuất hiện trong những năm 2000, và bây giờ với sự lây lan nhanh chóng của điện thoại thông minh, mặc dù các thiết bị chúng tôi sử dụng có thể đã thay đổi, không có một thời điểm duy nhất mà chúng ta không sử dụng dịch vụ Internet tại cuộc sống hàng ngày của chúng tôi.

Một số dịch vụ Internet, chúng tôi thường xuyên sử dụng ngày nay đã thay đổi đáng kể cuộc sống của chúng ta và thế giới của chúng tôi.
Cũng như chúng tôi không còn có thể tưởng tượng được chờ đợi để gặp một ai đó mà không có một điện thoại di động, chúng ta không thể tưởng tượng sống mà không có dịch vụ Internet. Start-up công ty trên khắp thế giới liên tục cạnh tranh cho những ý tưởng và công nghệ để tạo ra các dịch vụ mới.

CyberAgent Ventures là một công ty đầu tư mạo hiểm chuyên về các doanh nghiệp Internet. Chúng tôi chủ động cung cấp hỗ trợ cho các công ty mới thành lập có ảnh hưởng đáng kể trên thế giới.

Chính sách đầu tư của chúng tôi không chỉ đơn giản là cung cấp vốn và tìm kiếm một lợi nhuận trên đầu tư.

Chúng tôi mạnh mẽ giúp tối đa hóa giá trị của dịch vụ Internet nổi bật và mới nổi. Chúng tôi cung cấp chuyên môn về quy hoạch dịch vụ và các hoạt động cũng như tự tay hỗ trợ quản lý dựa trên kinh nghiệm kinh doanh của chúng tôi trong một loạt các dịch vụ Internet mà chúng tôi đã được tham gia vào. Chúng tôi cũng hỗ trợ triển khai toàn cầu dựa trên các văn phòng ở nước ngoài của chúng tôi tập trung chủ yếu ở châu Á, nơi trung đáng kể và tăng trưởng kinh tế dài hạn dự kiến ​​trong tương lai.

Giá trị hiện tại của chúng tôi nằm trong việc cung cấp vốn mạo hiểm có ảnh hưởng lớn nhất trên thế hệ tiếp theo của các doanh nghiệp Internet ở châu Á.

Để nhận ra giá trị tồn của chúng ta, sứ mệnh của chúng tôi là tiếp tục là một đầu tư mạo hiểm mà vô cùng tận tâm để mang lại sự đổi mới cho thế giới bằng cách làm việc chặt chẽ với các doanh nhân những người tạo ra các doanh nghiệp Internet gián đoạn và cung cấp cho họ với sự hỗ trợ đầy đủ của chúng tôi.

CyberAgent Ventures không ngừng tìm kiếm cho sự đổi mới toàn cầu tiếp theo.
Chúng tôi đầu tư vào các công ty liên doanh trong các doanh nghiệp liên quan đến Internet với tiềm năng thị trường toàn cầu xuất sắc dẫn đầu bởi các nhà doanh nghiệp với lãnh đạo quản lý xuất sắc.

Chúng tôi chuyên về các ngành công nghiệp liên quan đến Internet ngày càng tăng.
Hoạt động theo chủ đề là đối tác cho các doanh nhân và các công ty liên doanh, chúng tôi tích cực tài trợ cho các công ty liên doanh ở các giai đoạn khác nhau từ giai đoạn hạt giống nơi các doanh nhân chỉ là bắt đầu lên các doanh nghiệp của họ để những giai đoạn đầu mà các dịch vụ của họ đang bắt đầu có đà.

Ngày bắt đầu

15/08/2018

Người tạo

System Account

Ngày tạo

26/10/2017