Giới thiệu chung

Bioveda là công ty chuyên đầu tư vào các công ty y tế và chăm sóc sức khỏe có thị phần lớn trong thị trường, tự chủ và làm chủ công nghệ cao, cũng như có trình độ cao về quản lí và khoa học công nghệ. Bioveda đóng vai trò cầu nối về kinh doanh công nghệ giữa các doanh nghiệp phương Đông và phương Tây, kết nối môi trường kinh doanh công nghệ cũng như thị trường tiêu thụ rộng lớn về sản phẩm khoa học công nghệ.

Nguồn

Chọn nguồn

Fax

65-6733-383

Giới thiệu chi tiết

Bioveda là công ty chuyên đầu tư vào các công ty y tế và chăm sóc sức khỏe có thị phần lớn trong thị trường, tự chủ và làm chủ công nghệ cao, cũng như có trình độ cao về quản lí và khoa học công nghệ. Bioveda đóng vai trò cầu nối về kinh doanh công nghệ giữa các doanh nghiệp phương Đông và phương Tây, kết nối môi trường kinh doanh công nghệ cũng như thị trường tiêu thụ rộng lớn về sản phẩm khoa học công nghệ.

BioVeda tập trung chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi tìm kiếm các công ty xuất sắc trong các vị trí trên thị trường với các sản phẩm và dịch vụ mà mục tiêu thị trường lớn, nhu cầu chưa được đáp ứng và lối sống phát triển của xã hội hiện đại hàng đầu.

Chúng tôi đầu tư vào các công ty trong giai đoạn phát triển, mở rộng. Chúng tôi đầu tư vào các công ty công cộng, cũng như các công ty tư nhân ở giai đoạn gây dựng tài chính.

Công ty chúng tôi muốn sẽ có các đặc điểm sau:

  •  Đội ngũ quản lý mạnh mẽ
  • Công nghệ độc quyền
  • Lợi thế cạnh tranh đáng kể
  • Thị trường vị trí mạnh hoặc cơ hội thị trường rõ ràng
Ngày bắt đầu

15/08/2018

Người tạo

System Account

Ngày tạo

26/10/2017