Giới thiệu chung

Hiện nay vốn đầu tư của quỹ dao động từ 350,000 USD đến 5,000,000 USD.

Nguồn

Chọn nguồn

Giới thiệu chi tiết

Kickstart Ventures là công ty con của Globe Telecom, được bảo trợ bởi Signtel và Tập đoàn Ayala. Kickstart Ventures tận dụng những nguồn lực của công ty – vốn, cơ sở vật chất, trình độ quản lí, các mỗi quan hệ đối tác – để hỗ trợ các startup nhằm giúp các doanh nhân trẻ có thể tung sản phẩm ra thị trường sớm nhất có thể, mở rộng được quy mô và đạt được lợi nhuận trong thời gian sớm nhất. Những lĩnh vực đầu tư chủ yếu của Kickstart gồm dịch vụ chuyên gia, thương mại điện tử và phần cứng. Các quốc gia đầu tư chủ yếu gồm có: Philippines, Singapore và Thái Lan. Hiện nay vốn đầu tư của quỹ dao động từ 350,000 USD đến 5,000,000 USD.

Ngày bắt đầu

15/08/2018

Người tạo

System Account

Ngày tạo

26/10/2017