Giới thiệu chung

Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 1,000,000 USD đến 12,000,000 USD.

Giới thiệu chi tiết

Asia Venture Group (AVG) tập trung đầu tư vào các mô hình khởi nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật số, có khả năng mở rộng quy mô phát triển. AVG là một công ty cổ phần tư nhân về dịch vụ Internet, hoạt động một cách trực tiếp, tạo nên giá trị lâu dài cho thị trường Đông Nam Á. Công ty hướng đến không gian Internet tại Đông Nam Á theo trục dọc bằng việc kết hợp giữa trình độ và kĩ năng hiện đại quốc tế, trình độ quản lí mạnh mẽ, các đối tác địa phương tốt nhất và những tài năng lãnh đạo xuất chúng. AVG tập trung vào lĩnh vực phân phối công nghệ kĩ thuật số và quy trình lựa chọn đối tác đầu tư của quỹ cũng khá khắt khe. Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 1,000,000 USD đến 12,000,000 USD. Những thị trường đầu tư chủ yếu bao gồm Malaysia, Indonesia và Thái Lan.

Ngày bắt đầu

31/07/2018

Người tạo

System Account

Ngày tạo

26/10/2017