Tiểu dự án đã đạt mục tiêu và các kết quả cam kết. Có tác động và lan tỏa tích cực. Kết nối và hình thành mạng lưới các chuyên gia trong nước và quốc tế về lĩnh vực chuyên môn sau của Tiểu dự án.
Nhiều kết quả quan trọng đã đạt được, cụ thể:
– Đã tiếp thu kỹ thuật biến tính phân tán vật liệu cácbon nano vào lớp mạ điện Niken.
– Đã nắm bắt được công nghệ nghiền năng lượng cao để làm nhỏ cấu trúc graphen trước khi đưa vào lớp mạ điện.
– Đã tiếp thu phương pháp rung siêu âm trong quá trình mạ điện để phân tán tốt Graphene và CNTs trong dung dịch mạ điện, chống lại sự lắng đọng trong quá trình mạ
– Đã tiếp thu và nắm bắt quy trình sản xuất lớp mạ điện Nikel chứa thành phần cacbon nano
– Đã tổ chức phổ biến kinh nghiệm và kỹ năng viết và đăng ký sở hữu trí tuệ, kinh nghiệm trong việc chuyển giao kết quả nghiên cứu cho doanh nghiệp
– 04 sáng chế đã được chấp nhận đơn hợp lệ, bao gồm:
+ Quy trình công nghệ chế tạo lớp mạ điện niken gia cường vật liệu ống nanô cácbon;
+ Quy trình công nghệ chế tạo lớp mạ điện niken gia cường vật liệu graphen;
+ Quy trình công nghệ chế tạo lớp mạ điện niken gia cường vật liệu graphen và ống nanô cácbon;
+ Thiết bị và quy trình chế tạo lớp mạ điện kim loại gia cường vật liệu nanô ứng dụng công nghệ rung siêu âm
– 03 công bố khoa học, trong đó 02 công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước và 01 công bố trên tạp chí chuyên ngành quốc tế.
Phim giới thiệu dự án:

Truyền thông Chương trình 2075