Ngày 25/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức lớp tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ tại Ninh Bình. Đây là hoạt động thường niên của Bộ KH&CN nhằm phổ biến những văn bản mới nhất của Nhà nước, của Bộ liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ, đồng thời bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức, viên chức làm tốt công việc của mình.

Tại lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Phó Chánh văn phòng Bộ KH&CN; TS. Cam Anh Tuấn, Báo cáo viên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên làm công tác văn thư, lưu trữ của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN đến dự.

Tham gia lớp tập huấn các cán bộ, công chức, viên chức ngoài việc được phổ biến các văn bản mới còn được trang bị những kiến thức tổng hợp, những kỹ năng chuyên sâu cũng như những kỹ năng mềm trong công tác văn thư, lưu trữ, từ đó giúp cho công tác văn thư, lưu trữ giúp giải quyết, xử lý nhanh chóng đúng quy định, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, việc tổ chức lớp tập huấn hàng năm thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị đối với công tác văn thư – lưu trữ, đề cao vai trò của cán bộ làm công tác văn thư – lưu trữ trong trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ.

Báo cáo tại lớp tập huấn, TS Cam Anh Tuấn đã truyền tải những quy định mới nhất về lập hồ sơ công việc; xác định giá trị và hủy tài liệu; hướng dẫn xây dựng Bảng thời hạn bảo quản, hồ sơ, tài liệu của các đơn vị… Cán bộ văn thư – lưu trữ của các đơn vị đã tích cực trao đổi về những vấn đề còn vướng mắc trong công tác,  đặc biệt là về việc phân loại và xác định thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ đang tồn đọng tại cơ quan, đơn vị.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Thị Huệ đã tổng kết lại các vấn đề được quan tâm tại lớp tập huấn và mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị để tiếp tục đề xuất các giải pháp đổi mới công tác văn thư – lưu trữ trên cơ sở ứng dụng KH&CN, đồng thời, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, trong đó cần tập trung: hoàn thành Thông tư Quy định Bảng thời hạn bảo quản tài liệu của ngành KH&CN; bố trí nguồn lực chỉnh lý tài liệu lưu trữ đang tồn đọng tại các kho, phấn đấu đến năm 2021 chấm dứt tình trạng tài liệu lưu trữ bó gói còn tồn động tại cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/9/2017 về Tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ