• Tiếng Việt
  • English

Kết nối thị trường KHCN

Khoa học công nghệ làm đòn bẩy để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương

Ngày 30/11 vừa qua, hội thảo chuyên đề “Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương”, được...

Giải pháp kết nối thúc đẩy và phát triển thị trường khoa học công nghệ

Trao đổi trên Diễn đàn “Mô hình liên kết nhằm thúc đẩy và phát triển thị trường khoa học và công nghệ” do Bộ KH&CN...

Xây dựng mô hình liên kết hiệu quả để phát triển thị trường KH&CN

Vấn đề liên kết chuyển giao tri thức, kết quả nghiên cứu giữa các nhà khoa học, viện/trường cho các doanh nghiệp là yếu tố...

Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học công nghệ Việt Nam(SVF)

Là Quỹ tư nhân hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, được cấp giấy phép hoạt động bởi Bộ Nội Vụ nhằm thúc đẩy...

Thông báo phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2018

Ngày 22/3/2018, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) đã phê duyệt Danh mục nhiệm...

Câu lạc bộ Nhà đầu tư Thiên thần (Angel Invesor Club)

Quy mô hoạt động: Câu lạc bộ Nhà đầu tư Thiên thần (Angel Invesor Club) thuộc CLB doanh nghiệp dẫn đầu (LBC) mới được thành...

1900 068 616