Các hoạt động hỗ trợ hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) sẽ nhận được hỗ trợ đến 30% tổng kinh phí. Đồng thời, các dự án khởi nghiệp ĐMST có thể tham gia chương trình SpeedUp của Sở KH&CN TP.HCM và nhận được vốn hỗ trợ đến 2 tỷ đồng.

Đó là những hoạt động hỗ trợ mà Sở KH&CN TP.HCM đang triển khai trong năm 2019 nhằm thúc đẩy hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST thành phố.

Theo đó, 4 nội dung nhận được hỗ trợ từ Sở KH&CN TP.HCM bao gồm: Huấn luyện về khởi nghiệp ĐMST; Tổ chức các sự kiện hỗ trợ hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Ươm tạo các dự án khởi nghiệp ĐMST; Ươm tạo, phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp ĐMST.

Trong năm 2018, Sở KH&CN TP.HCM hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho 711 dự án khởi nghiệp thông qua các hoạt động: kết nối với nhà đầu tư, chuyên gia và tổ chức tư vấn; hỗ trợ tư vấn, đào tạo, tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, hỗ trợ không gian làm việc. Tính chung trong giai đoạn 2016-2018, đã có 1.677 dự án nhận được sự hỗ trợ.

Phát biểu tại lễ tổng kết hoạt Sở KH&CN TP.HCM 2018, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở nhận xét hoạt động đổi mới sáng tạo có nhiều điểm nhấn

Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST (SpeedUp) nhằm hỗ trợ tài chính từ ngân sách cho các dự án khởi nghiệp ĐMST thông các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp cũng tiếp tục được triển khai hiệu quả với 20 dự án mới đăng ký được sơ tuyển. Sở KH&CN TP.HCM đã xét duyệt 2 dự án, giám định 10 dự án và nghiệm thu 13 dự án của năm 2017.

Đồng thời, Sở đã đào tạo về ĐMST và khởi nghiệp cho 2.548 cá nhân và 65 người cố vấn (Mentor); xây dựng 95 giáo trình online và 54 video tài liệu đào tạo ĐMST và khởi nghiệp. Sở KH&CN TP.HCM cũng đang phối hợp với Đại học Quốc gia thực hiện Xây dựng Bộ giáo trình ươm tạo DN khởi nghiệp theo chuẩn quốc tế (của trường MIT).

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, trong năm 2019, Sở KH&CN TP.HCM tiếp tục triển khai các chương trình, hoạt động thúc đẩy hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST thành phố.

Cụ thể, các hoạt động nâng cao năng lực về hoạt động khởi nghiệp ĐMST cho cộng đồng nội dung bao gồm phương pháp, công cụ STEM, hoạt động quản trị cơ sở ươm tạo, phương pháp, kỹ năng khởi nghiệp ĐMST và các nội dung khác có liên quan… sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 200.000.000 đồng. Những trường hợp đặc biệt có thể được xem xét mức hỗ trợ đến 50% nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng.

Mức hỗ trợ trên cũng được áp dụng với các hoạt động kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST thông qua các hoạt động hợp tác, kết nối thị trường, quảng bá sản phẩm, liên kết và chia sẻ kinh nghiệm…

Năm 2018, 11 giải thưởng I-Star trị giá 550 triệu đồng đã được trao để tôn vinh các cá nhân, tổ chức có thành tựu xuất sắc trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại TP.HCM

Các tổ chức ươm tạo khởi nghiệp ĐMST cũng sẽ có sự đồng hành của Sở KH&CN. Các hoạt động ươm tạo các dự án khởi nghiệp ĐMST như tìm kiếm, tuyển chọn, huấn luyện, hỗ trợ phát triển sản phẩm, xây dựng mô hình kinh doanh… sẽ được hỗ trợ đến 50% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng.

Các dự án sau khi ươm tạo sẽ được xem xét hỗ trợ kinh phí từ Chương trình Speedup 2019. Đây là chương trình của Sở KH&CN TP.HCM nhằm hỗ trợ phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp ĐMST tiếp cận thị trường để hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh có khả năng nhân rộng.Khi được tham gia chương trình, mỗi dự án có thể nhận nguồn vốn hỗ trợ tối đa lên tới 2 tỷ đồng trong thời gian không quá 24 tháng. Chương trình ưu tiên hỗ trợ cho các dự án có sự tham gia đồng đầu tư từ nhà đầu tư khác theo tỷ lệ 1:1.

Nguồn: khampha.vn