Đó là chủ đề chương trình hội thảo do Viện Đào tạo quốc tế- Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức tại phân hiệu Vĩnh Long chiều 23/10/2020.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020, Viện Đào tạo Quốc tế- Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh triển khai dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia: “Đào tạo, bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ, chuyên gia phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại các tỉnh Nam Trung Bộ đến Nam Bộ của Việt Nam”.

Tham dự hội thảo, các đại biểu còn được trao đổi các thông tin về “Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh”; vấn đề số hóa doanh nghiệp; xây dựng dự toán và kiểm soát hiệu quả ngân sách cho dự án. Bên cạnh, các đại biểu đã trao đổi nhiều ý kiến để tháo gỡ những nút thắt trong quản trị và điều hành trong hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Mục tiêu chung của dự án là đào tạo đội ngũ phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại các địa phương. Đào tạo cơ bản về sản phẩm và chiến lược phát triển sản phẩm khoa học công nghệ. Quản lý và đánh giá hiệu quả tài chính các dự án khoa học công nghệ cũng như xúc tiến các giao dịch chuyển giao công nghệ.

Truyền thông Chương trình 2075