• Tiếng Việt
  • English

Tin về chương trình 2075

Thị trường công nghệ: Mức đầu tư gia tăng

Đổi mới công nghệ là đòi hỏi cấp thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng...

Tăng cường hiệu quả kết nối cung – cầu công nghệ

Trong khuôn khổ Lễ khai trương Điểm kết nối cung – cầu công nghệ vùng Đồng bằng sông Hồng đã diễn ra Hội thảo “Giải...

Ưu tiên đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp và thị trường KH&CN

Năm 2019 Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ưu tiên đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp và thị trường KH&CN, trong đó tập trung...

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài mở rộng và phát triển tại thị trường Việt Nam

Sáng 12/12/2018, tại Hà Nội, Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN), Bộ KH&CN phối hợp Công ty...

Hơn 300 đơn vị tham gia triển lãm công nghệ thông tin, viễn thông năm 2018

Sáng ngày 07/6, Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm, dịch vụ Viễn thông, Công nghệ thông tin và Truyền thông – Vietnam ICTCOMM 2018...

Việt Nam đăng cai hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học nữ châu Á – Thái Bình Dương

Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học nữ Khu vực châu Á-Thái Bình Dương (INWES-APNN) với chủ đề “Nữ khoa học vì sự phát...

Phát triển thị trường công nghệ trong kỷ nguyên 4.0

Thực hiện Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến...

Bộ Khoa học và Công nghệ phát động thi đua: “Đổi mới, sáng tạo đưa nhanh KH&CN vào cuộc sống”

“Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Bộ KH&CN đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt...

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam

Đó là chủ đề Hội thảo do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Bình Phước tổ chức ngày...

1900 068 616