Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện “Chương trình Phát triển Vật lý đến năm 2020” thực hiện theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 24/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Phát triển Vật lý đến năm 2020, sáng ngày 07/12/2018 Bộ KH&CN đã tổ chức họp Tổ công tác triển khai Chương trình đánh giá, sơ kết thực hiện 03 năm của Chương trình Phát triển Vật lý đến năm 2020 (Chương trình 380). Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc, Tổ trưởng Tổ công tác Chương trình 380 chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Chính phủ; GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu; GS.TS. Nguyễn Đại Hưng- Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam cùng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, 02 Đại học Quốc gia, Viện Vật lý, Hội Vật lý Việt Nam và Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia và các thành viên Tổ công tác Chương trình 380.

Tại Quyết định số 380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&CN đã được giao chủ trì thực hiện Chương trình, và một trong những nhiệm vụ được giao là “Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm đề kịp thời điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn và xu thế phát triển vật lý quốc tế”.

* Đánh giá chung các kết quả đạt được của Chương trình 380:

Sau 03 năm triển khai thực hiện Chương trình, Bộ KH&CN đóng vai trò là đầu mối tổ chức và thực hiện Chương trình đã chủ động triển khai các hoạt động có hiệu quả.

Các cơ quan phối hợp đã bám sát các nội dung của Chương trình, kịp thời thực hiện được một số hoạt động thường niên và đưa các nội dung cần thiết vào kế hoạch KH&CN hàng năm. Các đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ cùng tiến hành thực hiện các nhiệm vụ được giao. Một số nội dung của Chương trình đã đạt được kết quả khả quan, đáp ứng được mục tiêu của Chương trình như: triển khai hoạt động của Trung tâm Quốc tế Vật lý và Toán học dạng II dưới sự bảo trợ của UNESCO; củng cố và phát triển tạp chí chuyên ngành vật lý của Việt Nam đạt trình độ quốc tế; công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/SCOPUS thuộc lĩnh vực vật lý tăng; đóng góp cho đào tạo nguồn nhân lực về Vật lý thông qua công bố quốc tế, hỗ trợ đào tạo tiến sỹ, đào tạo thạc sỹ, cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn bồi dưỡng, thành tích của các đoàn thi quốc tế về vật lý; đề tài cấp quốc gia có sản phẩm cụ thể dùng được lâu dài; bước đầu đã có đầu tư năng lực cho các phòng thí nghiệm; có nhiều nhà khoa học nước ngoài là thành viên ban biên tập của các tạp chí; tổ chức hội nghị hội thảo cung cấp thông tin, trao đổi khoa học trong cộng đồng các nhà nghiên cứu vật lý trong và ngoài nước,…

* Kế hoạch triển khai của Chương trình 380 trong thời gian tới:

– Tăng cường thực hiện các nội dung đầu tư cho các phòng thí nghiệm ở các trường đại học.

– Triển khai mạnh mẽ và đồng bộ chương trình nghiên cứu cho các tiến sỹ trẻ ở các trường đại học.

– Đẩy mạnh công bố quốc tế do Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia tài trợ và các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia lĩnh vực vật lý.

– Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vật lý hạt nhân.

– Phát huy có hiệu quả hoạt động của 02 Trung tâm Toán học và Vật lý tại Việt Nam được UNESCO công nhận và bảo trợ.