Giới thiệu chung

BK-Holdings là hệ thống Doanh nghiệp của Đại Học Bách Khoa Hà Nội tập trung vào các lĩnh vực: Đầu tư, Chuyển giao công nghệ, Giáo dục & Ươm tạo Startup

Khung phân loại
Các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp, Công nghệ – Kỹ thuật, Không gian làm việc, tiện ích văn phòng, Kết nối đầu tư
Fax

04.36230871

Giới thiệu chi tiết

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH 
BK-Holdings góp phần xây dựng ĐHBK Hà Nội thành Trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia về khoa học & công nghệ, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đạt trình độ và chất lượng khu vực và thế giới; là địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với xã hội và các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp, tài chính trong và ngoài nước.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 
– Huy động và quản lý vốn phục vụ cho quá trình ươm tạo và thương mại hoá các sản phẩm khoa học công nghệ từ trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
– Cung cấp các dịch vụ: tư vấn và chuyển giao công nghệ, tư vấn đầu tư, tư vấn về quản lý, tư vấn về tài chính, nhận uỷ thác các nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh
– Ươm tạo doanh nghiệp KHCN & doanh nghiệp khởi nghiệp
– Cung cấp dịch vụ đào tạo theo chuẩn quốc tế.

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN 
Trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ: 
– Công ty TNHH Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam
– VNCPC
– Công ty CP Thân thiện môi trường Bách Khoa
– Công ty CP Công nghệ Vật liệu & Thiết bị Bách Khoa Hà Nội
– Công ty TNHH MTV Tư vấn và chuyển giao công nghệ Bách Khoa – BK-Contech
– Công ty CP Nghiên cứu Cơ khí chính xác

Trong lĩnh vực giáo dục:
– Học viện Công nghệ thông tin Bách Khoa (BKACAD)
– Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội (HACTECH)
– Trường THCS & THPT Tạ Quang Bửu

Trong lĩnh vực ươm tạo
– Không gian Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp BKHUP
– Không gian làm việc chung Lotte
– Dự án Xe đạp công cộng E-bike

Người tạo

Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Ngày tạo

12/08/2018