Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), danh sách đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 có 6 nhà khoa học là các tác giả của công trình khoa học xuất sắc và 2 nhà khoa học được đề cử cho giải trẻ.

Nhóm tác giả có công trình khoa học xuất sắc gồm: TS. Lê Quý Thường (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN); PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng (Trường Đại học Duy Tân); PGS.TS. Lê Trọng Lư (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam); PGS.TS. Bùi Xuân Thành (Trường Đại học Bách khoa, ĐHQGTP.HCM); PGS.TSKH. Phạm Đức Chính (Viện Cơ học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam); PGS.TSKH. Nguyễn Lê Khánh Hằng (Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương).

2 nhà khoa học được đề cử cho giải trẻ là TS. Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam); TS. Nghiêm Thị Minh Hòa (Trường Đại học Phenikaa).

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 thuộc các ngành Toán học, Vật lý, Khoa học Trái đất và Môi trường, Cơ học, Khoa học Sự sống – Y sinh Dược học.

     Các nhà khoa học được nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ được khởi động từ tháng 11/2018. Sau gần hai tháng tiếp nhận hồ sơ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) – Cơ quan Thường trực Giải thưởng đã tiếp nhận 45 hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng. Các hồ sơ tham gia Giải thưởng năm nay thuộc tất cả các ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, trong đó có 11 hồ sơ do các tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân đề cử và 34 hồ sơ tự ứng cử.

Trong tháng 1/2019, Quỹ đã tổ chức họp đánh giá hồ sơ tại các Hội đồng Khoa học chuyên ngành của Quỹ (HĐKH ngành). Các hồ sơ được đánh giá dựa trên Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu tại Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12/01/2015. Sau phiên họp, có 08 hồ sơ được HĐKH ngành đề cử, xem xét tại Hội đồng Giải thưởng, trong đó, 06 hồ sơ đề cử cho tác giả của công trình khoa học xuất sắc (Giải chính) và 02 hồ sơ đề cử cho nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi) là tác giả của công trình khoa học xuất sắc (Giải trẻ). Các đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 thuộc các ngành Toán học, Vật lý, Khoa học Trái đất và Môi trường, Cơ học, Khoa học Sự sống – Y sinh Dược học.

Hiện nay, Quỹ đang gửi xin ý kiến chuyên gia phản biện quốc tế về các đề cử được HĐKH ngành đề xuất. Hội đồng Giải thưởng sẽ họp đánh giá hồ sơ trong tháng 4/2019. Lễ trao tặng Giải thưởng dự kiến sẽ tổ chức vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày KH&CN Việt Nam.