• Tiếng Việt
  • English

Cơ sở ươm tạo thúc đẩy kinh doanh

Vườn ươm Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Vườn ươm doanh nghiệp khoa học công nghệ Thanh Hóa sẽ hỗ trợ đầy đủ các công đoạn của một quy trình ươm tạo công...

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ Phần mềm Quang Trung

Thành lập năm 2005 và đi vào hoạt động từ năm 2008, Công ty TNHH Ươm tạo Doanh nghiệp Phần mềm Quang Trung (gọi tắt...

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao TP. HCM

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông...

1900 068 616