• Tiếng Việt
  • English

Các quỹ đầu tư mạo hiểm

Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp được chuyển đổi từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương để quản...

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (sau đây gọi tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục...

CLB Nhà đầu tư Thiên thần thuộc tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp HATCH!Program

Cũng như CLB Nhà đầu tư Thiên thần thuộc LBC tại TP Hồ Chí Minh, những nhà sáng lập trong HATCH!ANGEL nhận thấy được tiềm...

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công...

Quỹ Môi trường toàn cầu Việt Nam (GEF)

Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) được thành lập trong thời gian trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất Rio năm 1992,...

Câu lạc bộ Nhà đầu tư Thiên thần (Angel Invesor Club)

Câu lạc bộ Nhà đầu tư Thiên thần (Angel Invesor Club) thuộc CLB doanh nghiệp dẫn đầu (LBC) mới được thành lập vào ngày 5...

Quỹ đầu tư Thịnh vượng mới

Quỹ đầu tư Thịnh vượng mới là một quỹ đầu tư tự do, được thành lập vào năm 2014 bởi những cá nhân có hơn...

Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam (SVF)

Là Quỹ tư nhân hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, được cấp giấy phép hoạt động bởi Bộ Nội Vụ nhằm thúc đẩy...

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng

Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng (Quỹ DTHF) thuộc Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng được thành lập...

Quỹ đầu tư mạo hiểm VSV Venture Fund

Đề án thương mại hóa công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon tại Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ...

Quỹ DFJ Vina capital

Vina Capital hiện có 4 quỹ đầu tư tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, công nghệ thông tin và viễn...

Quỹ đầu tư IDG Ventures Việt Nam (IDGVV)

Quỹ đầu tư IDG Ventures Việt Nam (IDGVV) là quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam và...

1900 068 616