• Tiếng Việt
  • English

Các quỹ đầu tư mạo hiểm

Quỹ đầu tư mạo hiểm Bioveda Capital (Singapore)

Bioveda là công ty chuyên đầu tư vào các công ty y tế và chăm sóc sức khỏe có thị phần lớn trong thị trường,...

Quỹ đầu tư mạo hiểm Gree Ventures (Nhật Bản)

Gree Ventures tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp đang trong giai đoạn khởi đầu (tiền Series A và Series A) hoạt động trong...

Quỹ đầu tư mạo hiểm EDBI (Singapore)

EDBI là cánh tay phải về lĩnh vực đầu tư doanh nghiệp của Hội đồng Phát triển Kinh tế thuộc Chính phủ Singapore. Đầu tư...

Quỹ đầu tư mạo hiểm East Ventures (Nhật Bản)

East Ventures tìm kiếm thành công trong việc cung cấp các khoản vốn đầu tư mạo hiểm vào các start-up mới nổi nhưng có nhiều...

Quỹ đầu tư mạo hiểm DMP (Singapore)

DMP là quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động tại các thị trường mới nổi về kĩ thuật số, chủ yếu là khu vực Đông...

Hanns Seidel Foundation

Sáng lập tại Munich ngày 11 tháng 4 năm 1967 Hanns Seidel Foundation nhập vào các hiệp hội đăng ký tại tòa án huyện Munich....

Quỹ đầu tư mạo hiểm IMJ Investment Partners (Singapore)

Quy mô vốn đầu tư rơi vào khoảng từ 500,000 USD đến 2,000,000 USD. Hiện tại các thị trường đầu tư chính của IMJ bao...

Quỹ đầu tư mạo hiểm Fenox Venture Capital (Mĩ)

Quy mô vốn đầu tư rơi vào khoảng từ 500,000 USD đến 5,300,000...

Quỹ đầu tư mạo hiểm CyberAgent Ventures (Nhật Bản)

CyberAgent Ventures có nhu cầu tìm kiếm các cơ hội sáng chế trên thế giới để đầu tư. Qũy tập trung vào các doanh nghiệp...

Quỹ đầu tư mạo hiểm Wavemaker Partners (Singapore)

Nguồn vốn đầu tư từ Wavemaker rơi vào khoảng từ 200,000 USD đến 1,500,000 USD và tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như...

Quỹ đầu tư mạo hiểm New Asia Investments (Singapore)

New Asia Investments là một nhà đầu tư công nghệ có uy tín ở Châu Á, có trụ sở tại Singapore, và hoạt động trong...

Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Ventures Vietnam (IDGVV)

Qũy đầu tư hiện đang có nguồn vốn rơi vào khoảng 100 triệu USD và tập trung đầu tư vào hơn 40 công ty hoạt...

1900 068 616