• Tiếng Việt
  • English

Các quỹ đầu tư mạo hiểm

Quỹ đầu tư mạo hiểm Kejora Ventures (Indonesia)

Kejora Ventures cam kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp về lĩnh vực công nghệ lớn nhất Đông Nam Á. Những hoạt động chính...

Quỹ đầu tư GMO Venture Partners (Nhật Bản)

Đây là quỹ đầu tư đóng vai trò tái cấu trúc lại khái niệm “giá trị” và “chất lượng”. Việc cung cấp nguồn vốn đầu...

Quỹ đầu tư Crystal Horse Investments (Singapore)

Crystal Horse Investments được thành lập ở Singapore và chủ yếu tập trung vào mảng đầu tư thiên thần. Quỹ mong muốn hỗ trợ những...

Quỹ đầu tư Asia Venture Group (Malaysia)

Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 1,000,000 USD đến 12,000,000...

Quỹ đầu tư mạo hiểm Vertex Ventures (Singapore)

Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 3,270,000 USD đến 65,000,000 USD. Những thị trường đầu tư trọng điểm bao gồm Singapore và...

Quỹ đầu tư mạo hiểm SPH Media Fund (Singapore)

Vốn đầu tư của công ty rơi vào khoảng từ 475,000 USD đến 6,000,000...

Quỹ đầu tư Sequoia Capital (Mĩ)

Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 1,600,000 USD đến 100,000,000...

Quỹ đầu tư OPT SEA (Nhật Bản)

Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 500,000 USD đến 2,500,000...

Quỹ đầu tư mạo hiểm Monk’s Hill Ventures (Indonesia)

Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 2,500,000 USD đến 5,000,000...

Quỹ đầu tư mạo hiểm Life.SREDA (Singapore)

Vốn đầu tư chủ yếu của quỹ rơi vào khoảng từ 1,000,000 USD đến 15,000,000 USD. Các thị trường đầu tư trọng điểm gồm có...

Quỹ đầu tư mạo hiểm InVent (Thái Lan)

InVent có quỹ đầu tư hàng năm rơi vào khoảng 7 triệu...

Quỹ đầu tư mạo hiểm Sinar Mas Digital Ventures (Indonesia)

Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng 1,000,000 USD đến 15,000,000...

1900 068 616