Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, kể từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (Chương trình 712).

Chương trình 712 đã đem lại những lợi ích lớn đối với các doanh nghiệp trong quá trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Cụ thể, sau 8 năm thực hiện Quyết định trên, với sự quyết tâm, sâu sát của Bộ KH&CN trong đó trực tiếp là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL), chương trình đã đạt được nhiều hiệu quả đáng ghi nhận. Nhiều doanh nghiệp đã được các cơ quan, đơn vị của Bộ KH&CN hỗ trợ tích cực đối với các vấn đề về khoa học công nghệ , tiêu chuẩn chất lượng, sở hữu trí tuệ…

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết, Chương trình 712 thời gian qua đạt nhiều kết quả tốt, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Đồng thời, trong công tác chỉ đạo, điều hành của mình, Bộ KH&CN luôn xác định lấy doanh nghiệp làm trọng tâm, đẩy mạnh nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học công nghệ, chuyển giao các kết quả khoa học công nghệ để doanh nghiệp ứng dụng vào quá trình sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp. Đây cũng là nội dung trọng tâm và là mục tiêu trong chương trình 712 mà Bộ KH&CN triển khai.

“Chương trình 712 với những kết quả tích cực đã được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Trong thời gian tới, tôi hy vọng rằng, ngày càng có nhiều hơn nữa những kết quả khoa học công nghệ, những giải pháp tiên tiến được chuyển giao, ứng dụng vào doanh nghiệp một cách thuận lợi. Mục tiêu cuối cùng là góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường. Đồng thời, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế một cách bền vững”, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho hay.

Cùng chia sẻ về những kết quả của việc triển khai Chương trình 712 trong năm 2018, ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL cho biết, trong năm qua, nhiều hoạt động trong khuôn khổ Chương trình 712 đã được triển khai như xây dựng và phê duyệt dự án NSCL giai đoạn II (2016 – 2020) đối với các địa phương mới phê duyệt giai đoạn I và một số địa phương chưa xây dựng dự án.

Xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn II và kế hoạch thực hiện dự án hàng năm đối với các địa phương đã phê duyệt dự án cho cả giai đoạn 2011 – 2020; Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế quản lý, cơ chế tài chính cho thực hiện dự án NSCL địa phương

Ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát biểu tại hội nghị.

Ông Hà Minh Hiệp cho rằng, mặc dù việc triển khai dự án NSCL địa phương còn gặp nhiều khó khăn tuy nhiên, theo đánh giá của đa số địa phương, hiệu quả triển khai dự án là rõ ràng.

Cùng với hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL trên địa bàn, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL đã được khẳng định, nâng cao vai trò thể chế của hoạt động TCĐLCL ở địa phương; Gắn kết hoạt động khoa học và công nghệ với sản xuất và đời sống.