Giới thiệu chung

Catapult Accelerator là một tổ chức thúc đẩy kinh doanh ở nước ngoài có trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập năm 2016. Sứ mệnh của Catapult Acceleretor là đưa những startup Việt Nam có khả năng chinh phục thị trường quốc tế.

Khung phân loại

Các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp

Giới thiệu chi tiết

Catapult Accelerator là một tổ chức thúc đẩy kinh doanh ở nước ngoài có trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập năm 2016. Sứ mệnh của Catapult Acceleretor là đưa những startup Việt Nam có khả năng chinh phục thị trường quốc tế.
Các dịch vụ:
– Đào tạo thúc đẩy kinh doanh
– Cố vấn

Người tạo

Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Ngày tạo

12/08/2018