Sàn giao dịch công nghệ chỉ có thể tồn tại và phát triển nếu xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các sàn và giữa sàn với hệ thống cơ quan chức năng, tổ chức chuyên môn, tổ chức truyền thông, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu (big data) đầy đủ.

 

Cần tạo ra một hệ sinh thái, song song với đó là hỗ trợ thương mại hóa công nghệ – Ảnh: Internet

Theo ông Vũ Anh Tuấn – Phó cục trưởng Cục Thông tin KH-CN quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm Giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị, để tăng cường hợp tác giữa các sàn với các cơ quan chức năng có liên quan cần xây dựng các sàn giao dịch công nghệ cấp quốc gia tại 3 thành phố lớn (Hà Nội, HCM, Đà Nẵng).

Xây dựng sàn giao dịch quốc gia với vai trò là tổ chức dịch vụ KH-CN; đẩy mạnh liên kết sàn giao dịch công nghệ quốc gia với các sàn giao dịch trong nước và sàn giao dịch quốc tế; đề xuất về hoạt động dịch vụ trung gian của sàn giao dịch quốc gia.

Về liên kết sàn giao dịch công nghệ, ông Tuấn cho rằng cần tổ chức hệ thống thông tin online của sàn giao dịch công nghệ quốc gia đạt chuẩn mực quốc tế, tạo kênh kết nối trực tuyến về giao dịch công nghệ trên phạm vi quốc gia và quốc tế.

Các sàn giao dịch cần có sự trao đổi thông tin với nhau; hợp tác phát triển các hệ thống mạng lưới thành viên ở quy mô khu vực và quy mô quốc gia, để có thể tập hợp, huy động cao nhất các nguồn lực cho hoạt động kết nối giao dịch chuyển giao công nghệ, đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Thực tế cho thấy, sàn giao dịch công nghệ là một trong những địa chỉ và phương thức hoạt động hiệu quả để hỗ trợ hình thành các mối quan hệ đối tác công nghệ; tạo sự liên kết hữu cơ giữa nghiên cứu, ứng dụng các kết quả KH-CN, thương mại hóa sản phẩm KH-CN…

Tại các tỉnh thành, bà Lê Thị Tố Uyên – Phó giám đốc Sở KH-CN Hải Phòng cho rằng sàn giao dịch công nghệ có vai trò cốt lõi trong phát triển thị trường KH-CN và là nền tảng cho các hoạt động tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao, thương mại hóa công nghệ, đánh giá khoa học, định giá công nghệ…

Về phía TP.HCM, ông Huỳnh Kim Tước – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN TP.HCM cho rằng để nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch công nghệ cần tạo ra một hệ sinh thái, song song với đó là hỗ trợ thương mại hóa công nghệ, định hướng nghiên cứu theo nhu cầu và xu hướng thị trường.

Theo: motthegioi.vn