Ngày 22/02/2019 tại Hà Nội, vừa diễn ra buổi làm việc giữa đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) với Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Ngãi do đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng Đoàn.

Tiếp và làm việc với Đoàn còn có đồng chí Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ KH&CN cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện và một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN.

Về phía Đoàn công tác còn có đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, địa phương: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, Sở KH&CN cùng đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh,…

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tình hình, kết quả hoạt động KH&CN tỉnh Quảng Ngãi năm 2018, đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ liên quan đến hoạt động KH&CN.

Theo đồng chí Đặng Ngọc Dũng, những năm gần đây, hoạt động KH&CN đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, tập trung phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ doanh nghiệp xác lập quyền sở hữu trí tuệ, đổi mới thiết bị công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, nâng cao năng suất, sản lượng và sức cạnh tranh. Đặc biệt, việc xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN được đổi mới, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; chú trọng hiệu quả ứng dụng; hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng KH&CN đã có chuyển biến tích cực. “Thông qua các nhiệm vụ KH&CN bước đầu đã xây dựng được một số mô hình sản xuất nông sản sạch, hình thành vùng nguyên liệu mía, ngô, sắn, lúa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập cho người dân”, Phó Chủ tịch nói.

Trong lĩnh vực công nghiệp và sản xuất kinh doanh, thực hiện chủ trương “đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp”, tỉnh đã tập trung và rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện nội dung Chương trình theo hướng mở rộng nội dung các Chương trình cũng như tăng cường khảo sát thực tế, nắm bắt nhu cầu ứng dụng KH&CN để tư vấn hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký và tổ chức thực hiện các dự án mang lại hiệu quả cao.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Bộ KH&CN nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động KH&CN tại tỉnh trong thời gian tới. Cụ thể, tỉnh đề xuất Bộ KH&CN hỗ trợ thực hiện 10 nhiệm vụ thuộc 4 nhóm nội dung trong năm 2019 và năm 2020 như: hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN quốc gia; hỗ trợ nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình nông thôn miền núi; hỗ trợ thực hiện dự án tham gia Chương trình phát triển tài sản trí tuệ,…

Bên cạnh việc tăng cường phối hợp hoạt động giữa hai bên trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động KH&CN, tỉnh còn đề xuất một số nội dung, định hướng các lĩnh vực chủ yếu cần tập trung trong phối hợp hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng KH&CN giữa Bộ KH&CN và UBND tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020 – 2025 như: công nghiệp dầu khí và các sản phẩm sau dầu; công nghiệp mía đường và các sản phẩm sau đường; phát triển kinh tế biển, đảo; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học,…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá cao những kết quả, thành tựu trong công tác KH&CN của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả tích cực về mọi mặt, hoạt động KH&CN đã có nhiều đóng góp thiết thực, quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2019 là năm bứt phá để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2016 – 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến 2021. Theo đó, mục tiêu trong các nghị quyết của Chính phủ có nội dung liên quan đến hoạt động KH&CN như: đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng KH&CN tiên tiến và tận dụng có hiệu quả từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; trọng tâm trong chỉ đạo điều hành cũng đã được đặt ra những nội dung rất cụ thể, cần có biện pháp khuyến khích chuyển giao công nghệ, phát triển công nghệ mới, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, coi doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới sáng tạo, đặc biệt là tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư,… “Điều đó cho thấy, vai trò, vị trí của KH&CN tiếp tục được khẳng định, đồng thời cần tiếp tục có sự đồng hành của các cấp ngành và địa phương”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đánh giá những đề xuất của tỉnh, Bộ trưởng cam kết sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ và đồng hành cùng Quảng Ngãi trong việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phù hợp. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ có liên quan cần nghiên cứu trả lời, làm rõ các vấn đề cụ thể đã được đề xuất nhằm mục đích chung tay, cùng phối hợp thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đáp ứng các yêu cầu thực tế tại địa bàn.

Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi làm thế nào để tiếp tục thu hút nguồn lực quốc gia, tập trung các hoạt động KH&CN hướng vào các chuỗi sản phẩm có giá trị cao với sự vào cuộc của doanh nghiệp, phát triển các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực của tỉnh, đồng thời cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo điều kiện cho các nhóm có sản phẩm đặc hữu có điều kiện phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã dành thời gian làm việc với Đoàn. Đồng chí Lê Viết Chữ cho biết, một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh có thể triển khai linh động theo hướng ưu tiên những nhiệm vụ có tính cấp thiết nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho tỉnh. Đồng chí Bí thư cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ từ phía Bộ KH&CN qua một số hoạt động như: phương thức thu hút doanh nghiệp lớn tham gia vào vào chuỗi sản xuất, ứng dụng công nghệ; quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí từ Quỹ KH&CN; nâng cao năng lực, quản lý hiệu quả về du lịch, nông nghiệp, rừng; đào tạo nguồn nhân lực KH&CN,…

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ phát biểu tại buổi làm việc

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc