Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 năm nay, Bộ Công Thương đã phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong toàn ngành, đặc biệt là cán bộ nghiên cứu, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trực thuộc bộ.

Theo đó, Bộ Công Thương đã phát động các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức trực tuyến các hoạt động chào mừng. Cùng với đó, các đơn vị tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến về pháp luật khoa học và công nghệ, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các hoạt động thông tin giới thiệu sâu rộng thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, trình diễn các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ của Việt Nam, mục đích ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam trên trang, cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ tổ chức khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của bộ, ngành, địa phương, cơ quan nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Liên kết nguồn tin:

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/967006/bo-cong-thuong-huong-ung-ngay-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam

Nguồn: most.gov.vn