Viettel trở thành nhà mạng đầu tiên được chính thức cấp phép thử nghiệm dịch vụ viễn thông 5G.

Theo thông tin từ Bộ thông tin và truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký quyết định cấp phép triển khai thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông 5G cho tập đoàn công nghiệp Viễn Thông Quân Đội Viettel, sau khi xem xét đề nghị của nhà mạng này. Viettell đã trở thành nhà mạng đầu tiên của giấy phép thử nghiệm mạng 5G. Giấy phép thử nghiệm 5G của Viettel sẽ có giá trị trong vòng 1 năm, kể từ 22.1.2019.

Với giấy phép này, Viettel được thử nghiệm để đánh giá tính năng kỹ thuật và khả năng triển khai cơ sở hạ tầng viễn thông sử dụng công nghệ di động thế hệ thứ 5 – IMT 2020. Phạm vi thử nghiệm 5G của Viettel là tại 2 thành phố Hà Nội và TP.HCM. Quy mô thử nghiệm dịch vụ sẽ không vượt quá 73 vị trí.

Trong quá tình thử nghiệm 5G, Viettel sẽ không được thu cước của đối tượng tham gia thử nghiệm. Sau một năm thử nghiệm, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel có trách nhiệm hoàn trả tài nguyên viễn thông được cấp phép thử nghiệm. Viettel cũng sẽ phải tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư, đồng thời báo cáo thường xuyên và đột xuất kết quả thử nghiệm theo yêu cầu của Bộ TT&TT – giấy phép nêu rõ

Trước đó, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ TT&TT, lãnh đạo bộ cũng khẳng định thúc đẩy việc cấp phép tần số 4G và công tác thử nghiệm dịch vụ 5G. Khi được triển khai, TPHCM sẽ la địa phương đầu tiên trên cả nước được cung cấp thử nghiệm dịch vụ 5G, tiến tới thương mại hoá vào năm 2020.

Bộ TT&TT cũng cho biết, cùng với việc cấp phép thử nghiệm 5G, bộ TT&TT sẽ tiến hành cấp phép mới tần số 4G, đồng thời nghiên cứu lộ trình để tìm ra thời điểm thích hợp tắt sóng dịch vụ 2G hoặc 3G.

Nguồn: tuoitre