• Tiếng Việt
  • English

HOẠT ĐỘNG KHCN

Chương trình 2075 – Đòn bẩy thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ

Từ ngày 23/6 đến 26/6/2020, Cục Phát triển thị trường doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã tổ chức đoàn kiểm tra định kỳ một số sự dự án...

Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Là trung tâm kinh tế – khoa học của cả nước, TP Hồ Chí Minh luôn đi đầu trong phong trào đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Bước đầu,...

SỰ KIỆN NỔI BẬT

LIÊN KẾT

1900 068 616